ประวัติ

posted on 04 Jan 2008 10:58 by camp-tip

ชื่อ : ทัศนัย ชื่นความสุข ที่อยู่ : ปราจีนบุรี ความสามารถ : ตรวจเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์การวางระบบเครือข่ายและ Server การศึกษา : - จบจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี แผนกอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคนิคคอพิวเตอร์ - ปัจจุบันกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการอุตสาหกรรม อาชีพในอนาคต : เป็นช่างเทคนิค และเป็น Administrator Network

 

style="position:absolute; left:100px; top:0px; overflow:auto;"> Get your own MySpace Layout table, td {background-color:transparent; border:none; border-width:0;} body{background-image:url('http://i31.photobucket.com/albums/c364/carrielynne1/layoutimages/matrix.gif'); background-attachment: fixed; background-position: center; background-repeat: repeat; background-color: 000000; cursor: crosshair; } b, strong {color: 000000;} i, em {color: 000000; } body, p, td, font { font-family: Arial; font-size: 9px; color:000000 text-transform: ;} table, td, tr, th { font-family:Arial; font-size: 11px; color:EC3B83;} body, td, li, p, div, li, p, br, table { font-family: Arial; color: 2AF913; text-transform:;} .text { font-family: Arial; font-size: 10px; color: 2AF913; text-align:left;} .blacktext12 { font-family: Arial; font-size: 0px; color: 376034;} span.blacktext12 { background-color: transparent; background-image: url('http://i31.photobucket.com/albums/c364/carrielynne1/layoutimages/matrixext.jpg'); width: 435px; height: 75px; display: block; } .redtext { font-family: Arial; color:EC3B83; font-size: 12px;} .redbtext { font-family: Arial; color: 2AF913; font-size: 12px;} .orangetext15 { font-family: Arial; font-size: 12px; font-weight: bold; color: 49772E; text-transform: ;} .whitetext12 { font-family:Arial; font-size: 12px; font-weight: bold; color: 000000; text-transform:; text-align: center; background-color:10A200; display: block; } .lightbluetext8 { font-family: Arial; font-size: 12px; font-weight: bold; color:ffffff; text-transform: ; text-align: center; background-color:10A200; display: block; } .btext { font-family: Arial; font-size: 12px; font-weight: bold;; color:000000; text-transform: ; text-align: center; background-color:10A200; display: block; } .blacktext10 { font-family:Arial; font-size: 12px; font-weight: bold; color: 000000; text-transform: ; text-align: center; background-color: 10A200; display: block; } .nametext { font-family: Arial; font-size: 12px; font-weight: bold; color:000000; text-transform: ; text-align: center; background-color:10A200; display: block; } table, tr, td { border: none; background-color: transparent; padding: 0;} table { border: none; background-color: transparent;} table table { border: none; border-color: none; background-color: transparent;} table table table { border: 1px solid; border-color:000000; background-color: 000000; {filter:alpha(opacity=85); padding: 0;} table table table table { border: none; border-color: none;} a:link, a:link font, a:active, a:active font, a:visited, a:visited font, a.redlink:link, a.redlink:active, a.redlink:visited { font-family: Arial; font-size: 9px; color:83FF75; font-weight: bold; text-transform: ; text-decoration: none; } a.navbar:link, a.navbar:active, a.navbar:visited { font-family: Arial; font-size: 9px; color:83FF75; font-weight: bold; text-transform: ; text-decoration: none; } a:hover, a.navbar:hover, a.redlink:hover { font-family:Arial; font-size: 9px; color:000000; text-transform: ; font-weight: bold; cursor: crosshair; } .contactTable { width:300px; height:145px; padding:0px; background-image:url("http://i31.photobucket.com/albums/c364/carrielynne1/layoutimages/contact11.gif"); background-attachment:scroll; background-position:center center; background-repeat:no-repeat; background-color:000000;} .contactTable table, table.contactTable td { padding:0px; border:0px; background-color:transparent; background-image:none;} .contactTable a img {visibility:hidden; border:0px;} .contactTable a {display:block; height:29px; width:118px;} .contactTable .text {font-size:1px;} .contactTable .text, .contactTable a, .contactTable img {filter:none;} Myspace Layouts From OHMYSPACE.COM