สุดยอดทิคนิคต่าง ฯ Profess

posted on 10 Jan 2008 09:37 by camp-tip

สุดยอดทิคนิคต่าง ฯ Profess

ซ่อนคำสั่ง Toolbars บน Taskbar

ขั้นที่ 1. คลิกปุ่ม Sart > Run พิมพ์คำว่า regedit

ขั้นที่ 2 หลังจากเรียก Regedit ขึ้นมาแล้ว ให้ไปที่ Directory ดังนี้

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

คลิ๊กขวาเลือก New - -> DWORD Value ตั้งชื่อว่า NoToolbarsOnTaskbarให้ double click ใส่ค่า Value data เป็น 1

** หมายเหตุ **

จำเป็นต้อง Logoff หรือ Restart ก่อนจึงจะเห็นผล หากต้องการให้กลับคืนเป็นเหมือนเดิม ให้ใส่ค่า Value data เป็น 0

................................................................................

ซ่อนไอคอน Recycle Bin ถังขยะที่หน้าจอ

1. คลิกปุ่ม Sart > Run พิมพ์คำว่า GPEDIT.MSCเพื่อเรียกโปรแกรม Group Policy

ขึ้นมาจากนั้น ไปที่ User Configuration ->Administrative Templates -> Desktop

2 ให้หาคลิ๊กที่ Remove Recycle Bin icon on the desktop Double Click ขึ้นมาแล้ว Check ที่ Enabled กดปุ่ม OK

................................................................................

ซ่อนปุ่ม Logoff บน Startmenu (หากคุณใช้งานเครื่องคุณคนเดียว)

ขั้นที่ 1. คลิกปุ่ม Sart > Run พิมพ์คำว่า regedit

ขั้นที่ 2 หลังจากเรียก Regedit ขึ้นมาแล้ว ให้ไปที่ Directory ดังนี้

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Policies\Explorer

คลิ๊กขวา แล้วเลือก New -> DWORD value ตั้งชื่อว่า StartMenuLogoff จากนั้น Double click แล้วใส่ค่า เป็น 1

................................................................................

ซ่อน MyPictures ตรง Start Menu

ขั้นที่ 1. คลิกปุ่ม Sart > Run พิมพ์คำว่า regedit

ขั้นที่ 2 หลังจากเรียก Regedit ขึ้นมาแล้ว ให้ไปที่ Directory ดังนี้

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

คลิ๊กขวา เลือก New - -> DWORD Value ตั้งชื่อว่า NoSMMyPictures ให้ double click ขึ้นมาใส่ค่า Value data เป็น 1

** หมายเหตุ **

จำเป็นต้อง Logoff หรือ Restart ก่อนจึงจะเห็นผล หากต้องการให้กลับคืนเป็นเหมือนเดิม ให้ลบ key ที่สร้างไว้ออก

................................................................................

ซ่อน Items ที่อยู่ตรง Tray ให้ว่างเปล่า


ขั้นที่ 1. คลิกปุ่ม Sart > Run พิมพ์คำว่า regedit

ขั้นที่ 2 หลังจากเรียก Regedit ขึ้นมาแล้ว ให้ไปที่ Directory ดังนี้

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

คลิ๊กขวา เลือก New - -> DWORD Value ตั้งชื่อว่า NoTrayItemsDisplay ให้ double click ขึ้นมาใส่ค่า Value data เป็น 1

** หมายเหตุ **

จำเป็นต้อง Logoff หรือ Restart ก่อนจึงจะเห็นผล หากต้องการให้กลับคืนเป็นเหมือนเดิม ให้ใส่ค่า Value data เป็น 0

................................................................................

วิธีซ่อน Drive ลับของคุณ

หากคุณมีไดร์ฟที่เป็นความลับและไม่ต้องการให้ผู้อื่นเข้ามาล่วงรู้ความลับหรือใช้งาน

ดร์ฟของคุณ ทำได้ไม่ยากโดย

- คลิกปุ่ม Sart > Run พิมพ์คำว่า regedit

- ดับเบิลคลิกทีคีย์ KEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

คลิกเมาส์ขวาที่หน้าต่างทางขวา เลือก New -> DWORD Value สร้างคีย์ใหม่ชื่อว่า NoDrives กด Enter สองครั้ง

จะปรากฏไดอะล็อก Edit DWORD Value ขึ้นมาบนหน้าจอ

- ให้คุณเลือกตรง Base เป็น Decimal พร้อมกับพิมพ์หมายเลขสำหรับไดรฟ์ที่ต้องการซ่อน เช่น ไดรฟ์ A: เป็น 1, B:

เป็น 2, C: เป็น 4, D: เป็น 8, E: เป็น 16 เป็นต้น กด OK เป็นอันเสร็จ

** หมายเหตุ **

ถ้าต้องการซ่อนมากกว่าหนึ่งไดรฟ์ เช่นไดรฟ์ A: กับ D: ให้นำหมายเลขประจำไดรฟ์ บวกกัน (1+8 = 9) แล้วพิมพ์ผลลัพธ์ลง

ไปในช่อง Value เมื่อทำตาม ขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ให้คุณ Restart เครื่องใหม่ ก็จะพบว่า ไม่มีไดร์ฟดังกล่าว อยู่ใน Window

Explorer แล้วแต่คุณยังคงสามารถเข้าถึงไฟล์ในไดรฟ์ดังกล่าวได้อยู่ โดยใช้คำสั่ง Run แบบเดิม

................................................................................

แสดง - ซ่อน Version ของ Windows บน Desktop

ขั้นที่ 1. คลิกปุ่ม Sart > Run พิมพ์คำว่า regedit

ขั้นที่ 2 หลังจากเรียก Regedit ขึ้นมาแล้ว ให้ไปที่ Directory ดังนี้ HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

หาคำว่า PaintDesktopVersion ให้ double click ขึ้นมาแล้วใส่ค่า

Value data เป็น 1<แสดง Vesion บน Desktop> , 0 <ไม่แสดง>

................................................................................

แสดง - ซ่อน Folder Options

เมนู Tools ของ Windows Explorer ไม่มีตัวเลือก Folder Options ไม่รู้มันหายไปไหน ทำไงกันดี

กรณีนี้เข้าใจว่า Windows Explorer ที่ใช้อยู่น่าจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ใช้เมนู Folder Options ซึ่งผู้ใช้

สามารถแก้ไขค่าดังกล่าวจากในรีจิสทรีได้ (กำหนดให้ข้อห้ามไม่ทำงาน หรือจะใช้วิธีลบค่าดังกล่าวออกไปก็ได้)

1. เปิดโปรแกรม Registry Editor โดยคลิกปุ่ม Start เลือก Run พิมพ์ regedit แล้วกดปุ่ม Enter

2. กรอบด้านซ้ายเข้าไปที่รีจิสทรีนี้ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer

3. ที่ในกรอบด้านขวามือ จะพบรายการชื่อว่า NoFolderOptions ได้รับการกำหนดค่าเป็น 1

4. ดับเบิ้ลคลิกบนรายการดังกล่าว ไดอะล็อกบ๊อกซ์ Edit DWORD Value จะปรากฏขึ้น แก้ไขค่าใหม่เป็น 0 คลิกปุ่ม OK

5. ปิดโปรแกรม Log Off หรือรีสตาร์ท Windows เพื่อให้ระบบยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรีจิสทรี

................................................................................

เทคนิคการซ่อน Icon ทุกอย่างบน Desktop ของคุณ

เทคนิคการซ่อน Icon ทุกอย่างบน Desktop ของคุณ ให้เหมือนกับ WindowsXP ไม่ว่าจะเป็น

My Computer, Recycle Bin ฯลฯ หายหมดมาดูกันว่า ถ้าไม่มี Icon พวกนี้แล้วจะใช้งานอย่างไร

1. คลิกปุ่ม Sart > Run พิมพ์คำว่า regedit

2. จากนั้นให้คุณใช้ Registry Editor นี้เข้าไปที่ HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer นะครับ ซึ่งเมื่อพบแล้วให้

คุณสร้าง DWORD Value ขึ้นมาเอง โดยคลิกขวาที่ Explorer และเลือกไปที่ New -> DWORD Value จากนั้นให้คุณตั้งชื่อว่า

NoDesktop เรียบร้อยแล้วกด Enter

3. จากนั้นให้คุณดับเบิลคลิกที่ NoDesktop ที่ได้สร้างขึ้นมาและให้คุณใส่เลข 1 ที่ช่อง Value date กด OK ปิดไปครับ

4. ทำการ Restart เครื่องขึ้นมาใหม่ คุณก็จะพบว่า ไม่มี Icon ใดๆ บน Desktop ของคุณเหมือน WindowsXP แล้วโดย

ทุก Icon ไม่ว่าจะเป็น My Computer, Recycle Bin ฯลฯ หายไปหมดเลยครับ

5. ส่วนปัญหาที่หลายๆ ท่านสงสัยกันว่าถ้าไม่มี Icon บน Desktop แล้วจะใช้งานสิ่งต่างได้อย่างไร อันนี้ไม่ยากเลยครับ ก็คือคุณสามารถเอา Desktop ของคุณทั้ง Desktop ไปไว้บน Taskbar ได้เลยครับ โดยให้คลิกขวาบริเวณว่างๆ ใน Taskbar ของคุณ จากนั้นเลือกไปที่เมนู Toolbars -> Desktop เพื่อเป็นการเปิด Desktop ขึ้นมาไว้บน Taskbar นั่นเอง

................................................................................

เทคนิคการซ่อนไฟล์ให้หายากขึ้น

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นมาเปิดดูไฟล์ของคุณได้ คุณสามารถซ่อนไฟล์ให้ผู้อื่นไม่สามารถเปิดดูหรือ

ค้นหาเจอได้ยากขึ้นหรืออาจไม่เจอเลย โดยให้คุณเปลี่ยนนามสกุลไฟล์เป็นรูปแบบอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

เปิด My Computer ขึ้นมาคลิกที่เมนู Tools > Options คลิกที่แท็บ view คลิกเครื่องหมายถูกออกที่ช่อง

Hide file extensions for known type คลิก OK จากนั้นให้คุณคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการซ่อน กดปุ่ม F2

แล้วไก้ไขนามสกุลไฟล์ไปเป็นชนิดอื่น เช่นไฟล์ Tips.doc ก็อาจจะเปลี่ยนเป็น Tips.dcc เป็นต้น จากนั้น

ให้กดปุ่ม Enter วินโดวส์จะให้คุณยืนยัน ให้คุณคลิก Yes เพื่อยืนยันการเปลี่ยน ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์นี้

ก็ให้คุณเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ให้เป็นเหมือนเดิมก็จะเปิดได้

................................................................................

วิธียกเลิก

------------------------------------------------

4 วิธียกเลิก Automatic Logon | Security

สำหรับระบบของผู้ใช้ที่ตั้งการทำงานของ Windows XP ให้ล็อกอินโดยอัตโนมัติไว้แล้ว และต้องการยกเลิกการทำงานในลักษณะดังกล่าว WinTip ครั้งนี้เรามี 4 วิธีแก้ไขให้เลือกใช้กันครับ

วิธีที่ 1: ที่ปกติของการทำงาน MSGina.dll จะตรวจสอบสถานะของปุ่ม SHIFT ก็ต่อเมื่อ AutoAdminLogon กำหนดให้

มีค่าเท่ากับ 1 (กำหนดให้ล็อกอินอัตโนมัติ) แต่ถ้าปุ่ม SHIFT ถูกกดค้างระหว่างบู๊ต MSGina.dll จะยกเลิก ค่าของคีย์ AutoAdminLogon

(มีค่าเป็น 0) และแสดงพร้อมพ์ให้ผู้ใช้แสดงข้อมูลแสดงตัวตอนล็อกอิน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์ในการใช้ระบบต่อไป สำหรับวิธีนี้จะเป็นการยกเลิก Automatic Logon แบบชั่วคราวเท่านั้น เพราะถ้าเราไม่กดปุ่ม SHIFT ระบบก็จะล็อกอินโดยอัตโนมัติเหมือนเดิม

วิธีที่ 2: คลิกปุ่ม Start เลือกคำสั่ง Run ในไดอะล็อกบ๊อกซ์ Open พิมพ์คำสั่ง control userpassword2 แล้วคลิกปุ่ม OK ในไดอะล็อกบ๊อกซ์

เลือกเช็คบ๊อกซ์หน้าข้อความ “Users must enter user name and password to use this computer” แล้วคลิกปุ่ม OK เป็นเรียบร้อย

วิธีที่ 3: คลิกปุ่ม Start เลือกคำสั่ง Run พิมพ์คำสั่ง rundll32 netplwiz.dll, ClearAutoLogon

วิธีที่ 4: ให้เลือกใช้วิธีนี้ในการแก้ไขเฉพาะกรณีที่คุณตั้งระบบให้ล็อกอินอัตโนมัติด้วยวิธีแก

ไขรีจิสทรีเท่านั้น เนื่องจากขั้นตอนการทำงานของ Automatic Logon ด้วยโปรแกรม Control Userpasswords2 หรือ TweakUI จะไม่มีการแก้ไขคีย์ WinlogonDefaultPassword สำหรับขั้นตอนมีดังนี้

- คลิกปุ่ม Sart > Run พิมพ์คำว่า regedit

- เข้าไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon

- ลบคีย์ “DefaultPassword”

- ดับเบิ้ลคลิกบนคีย์ AutoAdminLogon พิมพ์ค่า 0 เข้าไปในไดอะล็อกบ๊อกซ์ Value Data แล้วคลิกปุ่ม OK เป็นอันเสร็จพิธี

................................................................................

ยกเลิก Logo Windows XP ตอนบูตเครื่อง | Windows XP

สำหรับคนขี้เบื่ออีกแล้ว คุณสามารถยกเลิกโลโก้ XP ตอนบูตเครื่อง

ได้โดยเพิ่มสวิตซ์ /noguiboot เข้าไปตามขั้นตอนต่อไปนี้

- สั่งรัน msconfig จากไดอะล๊อกบ๊อกซ์ RUN

- คลิกที่แท็บ Boot.ini

- ในกรอบ Boot Options คลิกเลือเช็กบ๊อกซ์หน้าสวิตซ์ /NOGUIBOOT คลิกปุ่ม OK

................................................................................

ตัดคำว่า Shortcut to....เวลาสร้างช็อตคัท

รู้สึกเบื่อมั้ยครับ เวลาที่เราสร้างช็อตคัทขึ้นมาแล้วต้องมีคำว่า Shortcut to…. นำหน้าชื่อช็อตคัทนั้นทุกครั้งไป ถ้าบางคน

ที่เป็นคนขี้รำคาญสักหน่อยก็จะต้องตามมาเปลี่ยนชื่อมันทุกครั้งไป เพราะรู้สึกรำคาญตา ถ้าเบื่อวันนี้ผมมีวิธีมาแก้ครับ

1. คลิกปุ่ม Sart > Run พิมพ์คำว่า regedit

2.ทำการสำรอง (Backup) รีจิสทรีไว้ด้วยก็ดีนะครับ

3. ไปที่ คีย์ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurentVersion\Explorer

4. ไปที่ค่า String value ที่มีชื่อว่า Link ทางขวามือ

5. ดับเบิล คลิก แล้วพิมพ์ค่า เป็น 00 00 00 00 แล้วรีสตาร์ทเครื่องใหม่

ครับ..นั่นคือขั้นตอนคร่าวๆสำหรับผู้ที่มีความรู้ความชำนาญอยู่บ้างพอสมควร แต่ตามสไตล์การนำเสนอของผมแล้ว ต้อง

มีแบบละเอียดเพื่อที่ให้ผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่อยากปฏิบัติตามสามารถทำได้ทุ
คนครับ...ต่อไปนี้ก็เป็นแบบละเอียดครับ

1. เปิด Registry ขึ้นมา คลิก Start>>เลือกRun แล้วพิมพ์คำว่า Regedit ลงไปในช่อง Open แล้วคลิก Ok ครับ

2. ทำการสำรอง(backup) รีจิสทรีไว้เมื่อโปรแกรม Regedit เปิดขึ้นมา ให้คลิกที่เมนู File>>Export…แล้วเลือก

Folder ที่ต้องการจะเก็บไว้ ไฟล์จะมีนามสกุล .Reg การสำรองรีจิสทรีมีไว้สำหรับเมื่อเราต้องการนำรีจิสทรีเดิม

ก่อนที่เราจะปรับแต่งกลับมา ก็ไปดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่เราสำรองไว้นี่แหละครับ

3. ไปที่ คีย์ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurentVersion\Explorer เมื่อเราเปิดโปรแกรม Regedit ขึ้นมาโปรแกรมจะมีบานหน้าต่างอยู่ 2 หน้าต่าง(คล้ายๆ Windows Explorer) ด้านซ้ายจะมีโฟลเดอร์ Mycomputer เป็นโฟลเดอร์หลัก และมีโฟลเดอร์ย่อย 5 โฟลเดอร์สำหรับWinXp และ 6 โฟลเดอร์ย่อยสำหรับ WinMe/98 เมื่อเราดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์เหล่านี้ จะมีโฟลเดอร์ย่อยต่างแยกออกมาอีกมากมาย สำหรับด้านขวาจะแสดงค่า String Value ต่างๆที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราคลิกทางด้านซ้ายให้คุณดับเบิลคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์

หล่านี้ตามลำดับ

3.1 Mycomputer

3.2 HKEY_CURRENT_USER (แยกมาจาก Mycomputer)

3.3 Software (แยกมาจาก HKEY_CURRENT_USER) 3.4 Microsoft

3.5 Windows

3.6 CurentVersion

3.7 Explorer

4. ไปที่ค่า String value ที่มีชื่อว่า Link ทางขวามือ เมื่อดับเบิลคลิกเข้ามาถึงโฟลเดอร์ Explorer ตามข้อ 3 แล้ว

หน้าต่างขวามือก็จะแสดงค่าต่างๆ 20 กว่าบรรทัด บรรทัดที่เราจะปรับค่ามันมีชื่อว่า Link ให้หาบรรทัดนี้ให้เจอ

5. ดับเบิล คลิก แล้วพิมพ์ค่า เป็น 00 00 00 00 หลังจากเจอบรรทัดคำว่า link แล้ว ให้ดับเบิลคลิก หรือคลิกขวา

แล้วเลือก Modifyที่บรรทัดนั้นจากนั้นเมื่อหน้าต่าง Edit Binary Value ขึ้นมาให้กด Delete ลบค่าเก่ามันออกก่อน

แล้วพิมพ์ค่าใหม่ลงไปคือเลข 0 แปดตัว(00000000) โปรแกรมจะคั่นวรรคให้เป็น 00 00 00 00 รีสตาร์ทเครื่อง

ปิด Regedit แล้วรีสตาร์ทหรือ Logoff เข้ามาใหม่ครับ คราวนี้ลองสร้างช็อตคัทดู โดยคลิกขวาที่ไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง

ในเครื่องแล้วเลือก send to>>Desktop (create shortcut) แล้วลองไปดูที่ Desktop ของเราว่าช็อตคัทที่เราสร้าง

ขึ้นมาใหม่น่ะ ไม่มีคำว่า Shortcut to….นำหน้าแล้ว

................................................................................

การเอารูปหัวลูกศรที่ติดมากับช็อตคัททุกตัวออก

วิธีที่1 ใช้การ Disable

เปิด Regedit ขึ้นมาแล้วให้คุณไปที่ หัวข้อ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer

จากนั้น ให้เลือกเมนู Edit ->New Key คีย์ใหม่จะปรากฏมาให้คุณเห็น ให้ตั้งชื่อเป็น AlwaysUnloadDLL

จากนั้นให้คลิกที่ ชื่อ คีย์ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ ที่ช่องด้านขวามือที่ไดอะล็อกบล็อก Edit Setting ที่ปรากฏให้คุณ

ตั้งค่า ของค่า Default โดยดับเบิ้ลคลิกขึ้นมา และใส่ค่าเป็น 1 จากนั้นปิดหน้าต่างเสีย จากก็นั้นรีสตาร์ท

เครื่องเพื่อให้ค่าที่สร้างขึ้นมาสามารถใช้งานได้ เมื่อ Windows ทำการบูทจนเสร็จ คุณจะเห็นไม่มีหัวลูกศร

ที่ช็อทคัทคีย์อีกเลย และเมื่อหากจะนำหัวลูกศรกลับคืน ให้ลบคีย์ที่สร้างขึ้นมานี้ทิ้งไป แล้วรีสตาร์ทเครื่องอีกครั้ง หัวลูกศรก็จะกลับคืนมาอย่างเดิมของครับ

วิธีที่ 2 ลบคีย์ที่ใช้สั่งงานให้มีหัวลูกศรทิ้งซะ

เปิด Regedit ขึ้นมาแล้วให้คุณไปที่ หัวข้อ

1. HKEY_CLASSES_ROOT

2. lnkfile (อ่านว่าแอลเอ็นเคไฟล์นะครับ)

เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ HKEY_CLASSES_ROOT จะมีโฟลเดอร์ย่อยแยกอกมามากมาย (ขอย้ำว่ามากจริงๆ)

ให้คุณพยายามไล่หาไปเรื่อยๆตามตัวอักษรจนกว่าจะเจอโฟลเดอร์ย่อยที่มีชื่อ ว่า lnkfile เมื่อเจอแล้วให้คลิกที่โฟลเดอร์

นี้แล้วมาดูที่บานหน้าต่างทางขวาบรรทัดที่ชื่อว่า IsShortcut (ไอเอสช็อตคัท) คลิกขวาแล้ว Delete ออกผู้เชี่ยวชาญบางท่านอาจจะแนะนำว่า ลบมันออกทุกคีย์ก็ได้ แต่ผมไม่แนะนำครับ เพราะถ้าเราลบทุกคีย์ในโฟลเดอร์นี้ออก แล้วเราตั้งค่า

ใน Folder option ไว้ให้แสดงนามสกุลไฟล์ด้วยทุกไฟล์ ไฟล์ใดที่เป็นช็อตคัทมันจะแสดงนามสกุลเป็น .lnk ครับ เดี๋ยวจะยิ่งงงกันใหญ่ (แก้อันนึงแล้วอีกอันนึงมันมาได้งัย) จากนั้นปิดโปรแกรมแล้วรีสตาร์ทเครื่องใหม่ได้เลยครับ ทำ Backup สำรองรีจิสทรีไว้หน่อยก็ดีครับ

................................................................................

วิธีปรับแต่ง

----------------------------------------------

Boot Windows XP ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม | Windows XP

วิธีการง่ายๆ ครับ เข้าไปแก้ไขที่ Registry ไปที่ Sart > Run พิมพ์คำว่า regedit แล้ว Enter

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement\

PrefetchParameters

ตรงด้านขวามือแก้ไขคีย์ EnablePrefetcher จาก 3 เป็น 5 แล้วกด OK ปิด Regedit จากนั้นรีสตาร์ท จะเห็นผลได้ทันที
................................................................................
ปิดบริการ (Service) ที่ไม่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Windws XP | Maintain

ใน Windws XP มีบริการต่าง ๆ มากมายที่เปิดขึ้นมาทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรของระบบค่อนข้างมาก

หากเราไม่จำเป็นต้องใช้บริการเหล่านี้ก็ควรยกเลิกบริการที่ไม่จำเป็นออกไปบ้าง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิ์ภาพโดยรวม

ให้กับระบบดังขั้นตอนต่อไปนี้

1 คลิกปุ่ม Start > Run จะปรากฎหน้าต่าง Run ขึ้นมา ที่ช่อง Open ให้พิมพ์คำว่า services.smc

2 คลิกปุ่ม OK จะปรากฎหน้าต่าง Services ขึ้นมาเราจะพบว่ามีบริการต่าง ๆ มากมายให้สังเกตุที่

Status หากมีบริการใดกำลังถูกเรียก ขึ้นมาทำงานโดยอัตโนมัติจะมีการแจ้งว่า Started

4 เราสามารถหยุดการทำงานของบริการที่ไม่จำเป็นออกไปได้โดยคลิกขวาที่ชื่อบริการแล้วเลื

กคำสั่ง Stop

................................................................................

ปรับความเร็วโดยเพิ่มประสิทธิภาพ CPU สำหรับ Windows XP

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ซีพียูโดยปรับขนาดของ Cash L2 ที่เหมาะสมใน ซีพียู

1. คลิกปุ่ม Sart > Run พิมพ์คำว่า regedit

2. เข้าไปปรับแต่งที่ HKEY_LOCAL_MACHIN\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

3. ที่หน้าต่างด้านบนขวา ให้คลิกที่ SecondLevlData...

4. เลือกรายการ Modify จะปรากฎหน้าต่าง Edit DWORD Value

5. ที่กรอบรายการ Base : คลิกเม้าส์ที่ Decimal ( ใส่ตัวเลขธรรมดา)

6. ที่กรอบรายการ Value data : ใส้ค่าไป 125 (ดูได้จากคู่มือเมนบอร์ดและซีพียูบางรุ่นอาจเป็น Cash L2 ขนาด 256 ,512 1024 หรือ 2048 )

7. เมื่อเสร็จแล้วคลิก OK และรีสตาร์ทเครื่อง

................................................................................

การทำให้ Icon โหลดเร็วกว่าเดิมสำหรับ Windows XP

เวลาที่คุณเข้าไปที่ My Computer จะเห็นว่าไอคอนจะเป็นรูปเดียวกันหมดแล้วจะค่อยๆ ทะยอยเป็นไอคอนที่ถูกต้องซึ่ง

อาจจะทำได้คุณหงุดหงิดได้ เรามีวิธีทำให้โหลดเร็วกว่าเดิมครับ

1. เปิดหน้าต่าง My computer > Tools > Folder Options จากนั้นให้คุณเลือก View

2. คลิกยกเลิกที่ข้อความที่ว่า " Automatically search for network folder and printer "

3. คลิก Apply และ OK ไอคอนที่ช้าก็จะเร็วขึ้นครับ ทดลองทำดูนะครับ

................................................................................

การ Unload ไฟล์ .dll เพื่อจัดสรร Memory อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อป้องกันการตกค้างของไฟล์ .dll หลังจากที่โปรแกรมที่เรียกใช้ได้ถูกปิดไปแล้ว ให้เราทำดังนี้

1. คลิกปุ่ม Sart > Run พิมพ์คำว่า regedit

2. เข้าไปที่คีย์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer

3. คลิกขวาบนที่ว่างบริเวณฝั่งขวามือ เลือก New > DWORD Value จากนั้นตั้งชื่อให้กับมันว่า AlwaysUnloadDLL

จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกที่ตัวมัน จะปรากฎไดอะล็อคขึ้นมา ให้กรอกค่า 1 ลงไปที่ Valuedata แล้วคลิก OK จากนั้นให้

รีสตาร์ท เครื่อง จะทำให้ Memory มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

................................................................................

Logon Windows อัตโนมัติ

ทิปนี้เป็นเทคนิคง่ายๆ ครับ สำหรับบางคนที่ไม่ชอบใส่ Password เวลาเข้า Windows

ก่อนจะทำการใดๆ ก็ควร Backup ก่อนนะครับ

ทำการ Export Registry เดิมเก็บไว้ก่อน

หลังจาก Export เสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปที่

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micorsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

หน้าต่างทางด้านขวา ให้หา AutoAdminLogon ให้ Double Click ตรงช่อง Value data แก้ไขให้เป็น 1

แล้วให้สร้างคีย์ใหม่คลิกขวาที่ Winlogon เลือก New -> String Value ตั้งชื่อคีย์ว่า DefaultPassword

แล้ว Double Click ตรงช่อง Value data ให้ใส่รหัสผ่านคุณลงไป ตรวจสอบคีย์ DefaultUserName และ

DefaultDomainName ว่าตรงกับที่คุณต้องการหรือไม่

** หมายเหตุ **

จำเป็นต้อง Logoff หรือ Restart ก่อนจึงจะเห็นผล หากต้องการให้กลับคืนเป็นเหมือนเดิม ให้ใส่ค่า Value data เป็น

  เครดิต : common01

 

Comment

Comment:

Tweet

ก่อนจะลองผมอยากให้ลอง Backup Regetry ก่อนครับopen-mounthed smile

#2 By Extreme_XFX on 2008-01-15 12:37

เหอเหอ แก้ registry กัน ก็ระวังกันดีดีนะครับ

"do on your own risk."confused smile

#1 By manop on 2008-01-10 12:14