มาทำให้เน้ตเร็วดีกว่า ( 56K )

ใครใช้เน็ต 56Kแล้วช้าเข้ามาเล้ยๆๆกะทู้นี้จาทำสอนโมเนต 56k หั้ยเร็วกว่าเดิม

แนะนำใช้ winxp นะ ^^

-ติดจรวจในการเร่น internet ใน winxp

การใช้ internet บางคั้งเร็ว บางคั้ง ขึ้นอยู่กับส่วนปะกอบหลายอย่าง วิทีนี้ก้อทำหั้ย internet เร็วขึ้นที่ถูกแระเร็ว ^^

ไปที่ start > run พิม gpedit.msc กด ok

จาแสดงหน้าต่าง Group Policy

ที่ computer config.. เลือก Administrative Templates

หัวข้อ network เลือกที่ QoS Packet Scheduler

มองหน้าต่างขวามือ ดับเบิ้ลคลิกที่ Limit reservable bandwith

จาปรากดหน้าต่างใหม่ Limit reservable bandwith Propoties เลือกแถบ setting คลิกเลือกที่ช่อง Enable

ในกรอบ Bandwith limit(%) ปรับเปง 0 แร้วกด ok


-MTU

เปงหน่วยมาดตะมาดหน่วยหนึ่งที่ใช้กำหนดค่าหั้ยกับการ รับส่งข้อมูลผ่านระบบเครื่อข่าย

ที่สุงสุดในการส่งแต่ละคั้ง

ถ้าเราตั้งค่าหั้ยค้นหาค่า MTU แบบอัดตะโนมัด ก้อจะทำระบบสามาดทำงานได้อย่างมีปะสิดทิภาพมากขึ้น

regedit

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServic esTcpipParameters

คลิกขวาParameters เลือก new > DWORD Value

ตั้งชื่อว่า EnablePMTUDiscovery

แร้วดับเบิ้ลคลิก พิมค่าเปง 1แร้วกด ok-เพิ่มการรับส่งข้อมูล MTU

การเพิ่มค่า MTU หั้ยมากที่สุด ก็เปงส่วนหนึ่งหั้ยระบบการรับส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน ตสามาดทำงานได้อย่างมีปะสิดทิพาregedit

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServic esTcpipParametersinterfaces

คลิก + หน้าinterfaces จามีหลายโฟลเดอร์ หั้ยคลิกขวาที่โฟลเดอร์แรก new >DWORD Value

ชื่อว่า MTU

แร้วดับเบิ้ลคลิกใส่ ค่า

576 ถ้าเปง dial-up Connection

1492 ถ้าเปง PPP Broadband Connecting

1500 ถ้าเปง Ethernet , DSL แระ Cable Broadband Connection-เปิดหน้าต่าง ie หั้ยทำงานได้เร็วขึ้น

เมื่อใช้งาน ie ไปนานๆ ทำไมโปรแกรมช้าลงทุกที สามาดทำหั้ยเร็วเหมือนตอนติดตั้งใหม่ได้ ดังนี้

regedit

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurr entVersionExplorerRemoteComputerNameSpace

คลิกขวาที่ D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF แร้ว delete

แร้วกด yes-เร่นเนตนานๆแร้วอืด

ส่วนตัวเราจาใช้วิทีลบแครช DNS ของ winxp อ่ะ

พอหลังจากลบ จะเพื่มความเร็วในเข้าเวปเร็วขึ้น

- -"

ไปที่ start >run พิม ipconfig /flushdns แร้ว ok

คัยจาทำเปงช๊อตคัด ก้อได้-ส่วนปรับค่าใน extra setting

คลิกขวา my com > propoties

แถบ hardware กด device manager

ดับเบิ้ลคลิกที่โมเด็มไปที่แถบ advance

ตรง extra setting

ATS15=128&K3 S2=255&W S12=0 S10=100 S11=35 S27=64 S28=0 S36=7

เอาไปใส่-โหลดหน้าเวปเร็วขึ้น ^^Winxp , 2000

ไปที่ regedit

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServic esTcpipServiceProvider

และ สำหรับ win 98 , me

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServic esVxDMSTCPServiceProviderในกรอบด้านขวาแก้ไขค่า ดังนี้ และข้อมูลทั้งหมดเปง Hexadecimal ด้วยล่ะClass : 1

DnsPriority : 1

HostsPriority : 1

LocalPriority : 1

NetbtPriority : 1***regedit เข้าไปโดย start > run พิม regedit แร้ว ok***นอกจากแก้ใน windows แร้ว น่าจาใช้โปรแกรม browser แรงๆ

อย่าง Firefox หรือ Opera อ่ะ**ถ้าใช้ winxp ถึงแม้ว่า windows จา detect เจอโมเดมเรา แต่เราก้อควรลง driver โมเดมของมันจาดีกว่านะ**สายโทรสับ ก้อเกี่ยวกับความแรงเนตด้วยนะ ^^

ใครใช้เน็ต 56Kแล้วช้าเข้ามาเล้ยๆๆกะทู้นี้จาทำสอนโมเนต 56k หั้ยเร็วกว่าเดิม

แนะนำใช้ winxp นะ ^^-ติดจรวจในการเร่น internet ใน winxp

การใช้ internet บางคั้งเร็ว บางคั้ง ขึ้นอยู่กับส่วนปะกอบหลายอย่าง วิทีนี้ก้อทำหั้ย internet เร็วขึ้นที่ถูกแระเร็ว ^^

ไปที่ start > run พิม gpedit.msc กด ok

จาแสดงหน้าต่าง Group Policy

ที่ computer config.. เลือก Administrative Templates

หัวข้อ network เลือกที่ QoS Packet Scheduler

มองหน้าต่างขวามือ ดับเบิ้ลคลิกที่ Limit reservable bandwith

จาปรากดหน้าต่างใหม่ Limit reservable bandwith Propoties เลือกแถบ setting คลิกเลือกที่ช่อง Enable

ในกรอบ Bandwith limit(%) ปรับเปง 0 แร้วกด ok-MTU

เปงหน่วยมาดตะมาดหน่วยหนึ่งที่ใช้กำหนดค่าหั้ยกับการ รับส่งข้อมูลผ่านระบบเครื่อข่าย

ที่สุงสุดในการส่งแต่ละคั้ง

ถ้าเราตั้งค่าหั้ยค้นหาค่า MTU แบบอัดตะโนมัด ก้อจะทำระบบสามาดทำงานได้อย่างมีปะสิดทิภาพมากขึ้น

regedit

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServic esTcpipParameters

คลิกขวาParameters เลือก new > DWORD Value

ตั้งชื่อว่า EnablePMTUDiscovery

แร้วดับเบิ้ลคลิก พิมค่าเปง 1แร้วกด ok-เพิ่มการรับส่งข้อมูล MTU

การเพิ่มค่า MTU หั้ยมากที่สุด ก็เปงส่วนหนึ่งหั้ยระบบการรับส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน ตสามาดทำงานได้อย่างมีปะสิดทิพาregedit

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServic esTcpipParametersinterfaces

คลิก + หน้าinterfaces จามีหลายโฟลเดอร์ หั้ยคลิกขวาที่โฟลเดอร์แรก new >DWORD Value

ชื่อว่า MTU

แร้วดับเบิ้ลคลิกใส่ ค่า

576 ถ้าเปง dial-up Connection

1492 ถ้าเปง PPP Broadband Connecting

1500 ถ้าเปง Ethernet , DSL แระ Cable Broadband Connection-เปิดหน้าต่าง ie หั้ยทำงานได้เร็วขึ้น

เมื่อใช้งาน ie ไปนานๆ ทำไมโปรแกรมช้าลงทุกที สามาดทำหั้ยเร็วเหมือนตอนติดตั้งใหม่ได้ ดังนี้

regedit

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurr entVersionExplorerRemoteComputerNameSpace

คลิกขวาที่ D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF แร้ว delete

แร้วกด yes-เร่นเนตนานๆแร้วอืด

ส่วนตัวเราจาใช้วิทีลบแครช DNS ของ winxp อ่ะ

พอหลังจากลบ จะเพื่มความเร็วในเข้าเวปเร็วขึ้น

- -"

ไปที่ start >run พิม ipconfig /flushdns แร้ว ok

คัยจาทำเปงช๊อตคัด ก้อได้-ส่วนปรับค่าใน extra setting

คลิกขวา my com > propoties

แถบ hardware กด device manager

ดับเบิ้ลคลิกที่โมเด็มไปที่แถบ advance

ตรง extra setting

ATS15=128&K3 S2=255&W S12=0 S10=100 S11=35 S27=64 S28=0 S36=7

เอาไปใส่-โหลดหน้าเวปเร็วขึ้น ^^Winxp , 2000

ไปที่ regedit

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServic esTcpipServiceProvider

และ สำหรับ win 98 , me

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServic esVxDMSTCPServiceProviderในกรอบด้านขวาแก้ไขค่า ดังนี้ และข้อมูลทั้งหมดเปง Hexadecimal ด้วยล่ะClass : 1

DnsPriority : 1

HostsPriority : 1

LocalPriority : 1

NetbtPriority : 1***regedit เข้าไปโดย start > run พิม regedit แร้ว ok***นอกจากแก้ใน windows แร้ว น่าจาใช้โปรแกรม browser แรงๆ

อย่าง Firefox หรือ Opera อ่ะ**ถ้าใช้ winxp ถึงแม้ว่า windows จา detect เจอโมเดมเรา แต่เราก้อควรลง driver โมเดมของมันจาดีกว่านะ**สายโทรสับ ก้อเกี่ยวกับความแรงเนตด้วยนะ ^^

 

Tags: 56k 1 Comments

Comment

Comment:

Tweet

สุดยอดครับ มีประโยชน์มากๆ
อิ อิ อ่านยังไม่หมดหรอกนะ แต่ถ้ามีปัญหา จะมาดูครับ

#1 By กมลหนุ่ม on 2008-01-09 12:44