รวมคำสั่ง Run ที่ใช้ทั้งหมด !! เรียกโปรแกรม Accessibility Options —> access.cpl เรียกโปรแกรม Add Hardware —> hdwwiz.cpl เรียกโปรแกรม Add/Remove Programs —> appwiz.cpl เรียกโปรแกรม Administrative Tools control —> admintools ตั้งค่า Automatic Updates —> wuaucpl.cpl เรียกโปรแกรม Bluetooth Transfer Wizard —> fsquirt เรียกโปรแกรม เครื่องคิดเลข (Calculator) —> calc เรียกโปรแกรม Certificate Manager —> certmgr.msc เรียกโปรแกรม Character Map —> charmap เรียกโปรแกรม ตรวจสอบดิสก์ (Check Disk Utility) —> chkdsk เรียกดูคลิปบอร์ด (Clipboard Viewer) —> clipbrd เรียกหน้าต่างดอส (Command Prompt) —> cmd เรียกโปรแกรม Component Services —> dcomcnfg เรียกโปรแกรม Computer Management —> compmgmt.msc เรียกดู/ตั้ง เวลาและวันที่ —> timedate.cpl เรียกหน้าต่าง Device Manager —> devmgmt.msc เรียกดูข้อมูล Direct X (Direct X Troubleshooter) —> dxdiag เรียกโปรแกรม Disk Cleanup Utility —> cleanmgr เรียกโปรแกรม Disk Defragment —> dfrg.msc เรียกโปรแกรม Disk Management —> diskmgmt.msc เรียกโปรแกรม Disk Partition Manager —> diskpart เรียกหน้าต่าง Display Properties control desktop —> desk.cpl เรียกหน้าต่าง Display Properties เพื่อปรับสีวินโดวส์ —> control color เรียกดูโปรแกรมช่วยแก้ไขปัญหา (Dr. Watson) —> drwtsn32 เรียกโปรแกรมตรวจสอบไดร์ฟเวอร์ (Driver Verifier Utility) —> verifier เรียกดูประวัติการทำงานของเครื่อง (Event Viewer) —> eventvwr.msc เรียกเครื่องมือตรวจสอบไฟล์ File Signature Verification Tool —> sigverif เรียกหน้าต่าง Folders Options control —> folders เรียกโปรแกรมจัดการ Fonts —> control fonts เปิดไปยังโฟลเดอร์ Fonts (Fonts Folder) —> fonts เรียกเกม Free Cell —> freecell เปิดหน้าต่าง Game Controllers —> joy.cpl เปิดโปรแกรมแก้ไข Group Policy (ใช้กับ XP Home ไม่ได้) —> gpedit.msc เรียกโปรแกรมสร้างไฟล์ Setup (Iexpress Wizard) —> iexpress เรียกโปรแกรม Indexing Service —> ciadv.msc เรียกหน้าต่าง Internet Properties —> inetcpl.cpl เรียกหน้าต่าง Keyboard Properties —> control keyboard แก้ไขค่าความปลอดภัย (Local Security Settings) —> secpol.msc แก้ไขผู้ใช้ (Local Users and Groups) —> lusrmgr.msc คำสั่ง Log-off —> logoff เรียกหน้าต่าง Mouse Properties control mouse main.cpl เรียกหน้าต่าง Network Connections control netconnections —> ncpa.cpl เรียกหน้าต่าง Network Setup Wizard —> netsetup.cpl เรียกโปรแกรม Notepad —> notepad เรียกคีย์บอร์ดบนหน้าจอ (On Screen Keyboard) —> osk เรียกหน้าต่าง Performance Monitor —> perfmon.msc เรียกหน้าต่าง Power Options Properties —> powercfg.cpl เรียกโปรแกรม Private Character Editor —> eudcedit เรียกหน้าต่าง Regional Settings —> intl.cpl เรียกหน้าต่าง Registry Editor —> regedit เรียกโปรแกรม Remote Desktop —> mstsc เรียกหน้าต่าง Removable Storage —> ntmsmgr.msc เรียกหน้าต่าง Removable Storage Operator Requests —> ntmsoprq.msc เรียกดู Policy ที่ตั้งไว้ (ใช้กับ XP Home ไม่ได้) —> rsop.msc เรียกหน้าต่าง Scanners and Cameras —> sticpl.cpl เรียกโปรแกรม Scheduled Tasks control —> schedtasks เรียกหน้าต่าง Security Center —> wscui.cpl เรียกหน้าต่าง Services —> services.msc เรียกหน้าต่าง Shared Folders —> fsmgmt.msc คำสั่ง Shuts Down —> shutdown เรียกหน้าต่าง Sounds and Audio —> mmsys.cpl เรียกเกม Spider Solitare —> spider แก้ไขไฟล์ระบบ (System Configuration Editor) —> sysedit แก้ไขการตั้งค่าระบบ (System Configuration Utility) —> msconfig ตรวจสอบระบบด้วย System File Checker Utility (เริ่มทันที) —> sfc /scannow ตรวจสอบระบบด้วย System File Checker Utility (เริ่มเมื่อบู๊ต) —> sfc /scanonce เรียกหน้าต่าง System Properties —> sysdm.cpl เรียกหน้าต่าง Task Manager —> taskmgr เรียกหน้าต่าง User Account Management —> nusrmgr.cpl เรียกโปรแกรม Utility Manager —> utilman เรียกโปรแกรม Windows Firewall —> firewall.cpl เรียกโปรแกรม Windows Magnifier —> magnify เรียกหน้าต่าง Windows Management Infrastructure —> wmimgmt.msc เรียกหน้าต่าง Windows System Security Tool —> syskey เรียกตัวอัพเดตวินโดวส์ (Windows Update) —> wupdmgr เรียกโปรแกรม Wordpad —> write เครดิต Zidobit
Tags: run 1 Comments

Comment

Comment:

Tweet

Excellent ! I appreciate your work man! I like to say your site is great and very impressive.Keep it up

#1 By Thesis writing (182.178.29.153) on 2010-10-12 12:28